Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Otwarty konkurs ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku

27 Jan 2017   11:30

O G Ł O S Z E N I E
otwartego konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku.
 
Rodzaj zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.
Realizacja zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu następuje poprzez:

  • organizację szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,
  • organizację zajęć treningowych,
  • organizację zawodów sportowych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2017 roku wynosi 110.000,- zł.
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięciu zysku, które na terenie Gminy Brenna prowadzą działalność sportową.
Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2017 roku do godziny 14:30  w zamkniętej kopercie w biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 lub dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. Na kopercie należy umieścić adresata, nazwę i adres (pieczęć) podmiotu składającego wniosek oraz nazwę zadania.

Załączniki: