Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Projekt: Poznajmy się

 
   

Od września do grudnia 2013 roku Gmina Brenna realizowała projekt pn. ”Poznajmy się – nawiązanie współpracy transgranicznej Gminy Brenna i Gminy Bystrzyca”.

Projekt współfinansowany był z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i zakładał nawiązanie współpracy z Gminą Bystrzyca w Republice Czeskiej.

W trakcie dziewięciu zaplanowanych w ramach projektu spotkań, urzędnicy mieli szansę wymienić się informacjami w zakresie bezpieczeństwa, inwestycji, oświaty, kultury i sportu oraz pomocy społecznej. Uczestnicy projektu mieli również okazję do wymiany swoich doświadczeń, jak również możliwość nawiązania ścisłych kontaktów, które w przyszłości mogłyby zaowocować realizacją wspólnych działań. Podczas spotkań dokonano także wymiany informacji o posiadanych zasobach oraz zasadach funkcjonowania najistotniejszych obszarów działania obu gmin.

Zwiedzano placówki i miejsca, które z punktu widzenia każdej gminy, mają bezpośredni wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców obu gmin. Ten etap projektu pozwolił na określenie wspólnych płaszczyzn w zakresie potencjalnej współpracy oraz różnic dzielących obie gminy, które mogą okazać się decydujące przy podejmowanych w przyszłości działaniach. Dało to podstawę do opracowania dokumentu zatytułowanego „Program Współpracy”. 4 grudnia 2013 roku, na ostatnimi - dziesiątym spotkaniu projektowym, dokument ten został zaprezentowany i uroczyście podpisany przez przedstawicieli obu Urzędów – Panią Iwonę Szarek Wójta Gminy Brenna oraz Starostę Gminy Bystrzyca Pana Ladislava Olšara.

Załączniki: