Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Projekt: W drodze do pracy

Gmina Brenna współpracuje z czeską Gminą Bystrzyca już od 2013r. Wspólnie zrealizowały 8 projektów transgranicznych. Projekt: W drodze do pracy, jest odmienny od dotychczas realizowanych wspólnie z Gminą Bystrzyca, gdyż wcześniejsze działania koncentrowały się głównie na sporcie, rekreacji, turystyce lub wspólnym dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym, natomiast aktualnie realizowany projekt związany jest z edukacją i rynkiem pracy.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa. Liderem projektu została czeska Gmina Bystrzyca, a jego realizacja przypada od lipca do listopada 2019r.

Projekt jest reakcją na obecną sytuację na rynku pracy, gdyż niestety nie dochodzi do przenikania popytu i podaży na wykwalifikowaną siłę roboczą, zwłaszcza w profesjach rzemieślniczych i technicznych, a wybór zawodu wśród uczniów nie odpowiada wymogom rynku pracy.

Aktualnie staje się coraz bardziej widoczny brak wykwalifikowanych pracowników w zawodach rzemieślniczych i technicznych, a także związanych z rękodzielnictwem i rzemiosłem. Z drugiej strony, istnieje olbrzymia nadpodaż profesji w administracji i zarządzaniu. Ten obecny trend można zaobserwować zarówno w Republice Czeskiej, jak również w Polsce. Pozytywne nastawienie do rzemiosła, pracy fizycznej czy też rzemieślniczej, a także branż technicznych, należy zacząć budować już w szkole podstawowej, kiedy uczniowie wybierają swój przyszły zawód, a może nawet już w przedszkolu, kiedy tworzą się pierwsze pozytywne wzorce pracy. Dlatego też, ten projekt został skierowany dla grupy doradców zawodowych i dyrektorów szkół podstawowych z partnerskich gmin, którzy odgrywają ważną rolę w wspieraniu uczniów przy wyborze przyszłego zawodu. Ich udział w realizacji projektu, jako głównej grupy docelowej, pozwoli na ich lepsze rozeznanie na rynku pracy, nabycie konkretnej wiedzy oraz doświadczeń związanych z branżami technicznymi czy rękodzielniczymi, a także rzemiosłem.

Powyższe założenia są realizowane poprzez wizyty studyjne u czeskich i polskich pracodawców, a także zostaną omówione na spotkaniu podsumowującym projekt. W konsekwencji, doradcy zawodowi i dyrektorzy szkół, którzy są dla młodych ludzi, kończących pewien etap nauki, źródłem informacji o realiach rynku pracy i możliwych dalszych ścieżkach zawodowych, będą mogli realnie wpływać na przyszły wybór kształcenia i późniejszy zawód, pomijając stereotypy dotyczące zawodów rzemieślniczych czy związanych z pracą fizyczną.

W projekcie zapanowano 5 wizyt studyjnych u czeskich i polskich pracodawców. 22.10.2019r. doradcy zawodowi i dyrektorzy czeskich i polskich szkół odwiedzili firmę PRO NORTH w Trzyńcu oraz Hutę w Trzyńcu. Natomiast 29.10.2019r. mieli możliwość zapoznania się z zupełnie odmiennymi pracodawcami – Chlebową Chatą w Górkach Małych oraz Cukiernią Bajka w Brennej, a także z działalnością firmy Gomola Trans z Pogórza. 21.11.2019r. odbyło się spotkanie kończące projekt, którego celem było podsumowanie dotychczasowej realizacji czesko-polskiego projektu oraz dyskusja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, możliwości zatrudnienia, zwłaszcza w zawodach rzemieślniczych, rękodzielniczych i technicznych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicieli lokalnego rynku pracy, czeskich i polskich instytucji, reprezentantów firm z obszaru Śląska Cieszyńskiego (około 20 firm) oraz doradców zawodowych i dyrektorów szkół z terenu obu partnerskich gmin.

Poniżej filmy z wizyty w firmie PRONORTH i w Hucie Trzyniec, a także w Chlebowej Chacie, Cukierni Bajka oraz Gomola Trans oraz z podsumowania projektu na spotkaniu kończącym projekt.

https://www.bystrice.cz/uvod/bystricky-report/bystricky-report-2019/bystricky-report-25102019-4314cs.html

https://www.bystrice.cz/uvod/bystricky-report/bystricky-report-2019/bystricky-report-8112019-4333cs.html

https://www.bystrice.cz/uvod/bystricky-report/bystricky-report-2019/bystricky-report-22112019-4369cs.html

Relacja z wizyty w Chlebowej Chacie, Cukierni Bajka, Gomola Trans, w PRONORTH i w Hucie Trzyniec, a także ze spotkania kończącego projekt.