Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Górkach Wielkich

14 Oct 2019   13:01

W październiku 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z przebudową nawierzchni drogi gminnej ul. Słoneczna w Górkach Wielkich.

Roboty wykonywała w okresie od 25.04.2019 roku do 30.09.2019 roku firma INSTAL CYMOREK Spółka Jawna z siedzibą: Pierściec ul. Graniczna 22, 43-430 Skoczów

Zakres przebudowy drogi gminnej ul. Słonecznej w Górkach Wielkich posiada następującą charakterystykę:

- przebudowę ul. Słonecznej wraz z przebudową obustronnych poboczy,

- przebudowę zjazdów do posesji i skrzyżowań z drogami o nawierzchni gruntowej i bitumicznej,

- przebudowę skrzyżowania ul. Słonecznej i ul. Nowy Świat,

- przebudowę odwodnienia drogi poprzez przebudowę istniejących rowów przydrożnych wraz z odprowadzeniem wody do istniejącego cieku wodnego,

- przebudowę odwodnienia na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. Nowy Świat,

- przebudowę słupa linii napowietrznej nN przy skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Nowy Świat oraz przebudowę 3 odcinków linii kablowych nN, kolidujących z przebudową ulicy Słonecznej w Górkach Wielkich,

- przebudowę istniejącego gazociągu średniego ciśnienia,

- wykonanie przyłączy punktowych ciągów drenarskich melioracyjnych do zbieracza oraz ich odprowadzenie do rowu melioracyjnego,

- przesunięcie skrzynki elektroenergetycznej w kierunku posesji nr 21 i 23 na ul. Słonecznej

- montaż bariery energochłonnej na odcinku zbliżenia rowu przydrożnego

 

Wykonano odcinek drogi o długości 394,5 mb i szerokości jezdni 3,50 m zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez firmę USŁUGI PROJEKTOWE  „TOM-CAD” mgr inż. TOMASZ SZAFRAŃSKI z siedzibą: 34-300 Żywiec, ul. Bracka 30, umową, przedmiarem robót oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Roboty budowlane zostały dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. .

Wartość robót budowlanych wyniosła 889.458,45 zł brutto