Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Przebudowa ul. Skoczowskiej i ul. Stary Dwór w Górkach Wielkich (część drogi 633 077 S)

Operacja pn. „Przebudowa ul. Skoczowskiej i ul. Stary Dwór w Górkach Wielkich (część drogi 633 077 S)”, ma na celu poprawę dostępności do obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych w miejscowości Górki Wielkie poprzez przebudowę drogi nr 633077 S (ul. Skoczowska i ul. Stary Dwór). Operacja przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, wpłynie na rozwój gospodarczy oraz wzmocni atrakcyjność inwestycyjną miejscowości.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całowity koszt realizacji zdania wyniósł: 2.449.715,87 zł, w tym koszty kwalifikowlane: 2.080.643,81 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - 1.323.913,00 zł.

Inwestycja zakończyła się w październiku 2020r., a szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanej inwestycji są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Inwestycje / Inwestycje zrealizowane.

Film dotyczący inwestycji:

https://youtu.be/5Yu1mBKqlC8