Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Przebudowa ul. Skoczowskiej i ul. Stary Dwór w Górkach Wielkich (część drogi 633 077 S)

Operacja pn. „Przebudowa ul. Skoczowskiej i ul. Stary Dwór w Górkach Wielkich (część drogi 633 077 S)”, mająca na celu poprawę dostępności do obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych w miejscowości Górki Wielkie poprzez przebudowę drogi nr 633077 S (ul. Skoczowska i ul. Stary Dwór). Operacja przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, wpłynie na rozwój gospodarczy oraz wzmocni atrakcyjność inwestycyjną miejscowości.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.