Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Przebudowa ul. Słonecznej w Górkach Wielkich

W październiku 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z przebudową drogi gminnej - ul. Słoneczna w Górkach Wielkich, na które uzyskano dofinansowanie w kwocie 481.567,35 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach projektu wykonano odcinek drogi o długości 394,5 mb i szerokości jezdni 3,50. Wartość robót budowlanych wyniosła 934.493,45 zł brutto.

Zakres przebudowy drogi gminnej ul. Słonecznej w Górkach Wielkich posiada następującą charakterystykę:

- przebudowę ul. Słonecznej wraz z przebudową obustronnych poboczy,

- przebudowę zjazdów do posesji i skrzyżowań z drogami o nawierzchni gruntowej i bitumicznej,

- przebudowę skrzyżowania ul. Słonecznej i ul. Nowy Świat,

- przebudowę odwodnienia drogi poprzez przebudowę istniejących rowów przydrożnych wraz z odprowadzeniem wody do istniejącego cieku wodnego,

- przebudowę odwodnienia na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. Nowy Świat,

- przebudowę słupa linii napowietrznej nN przy skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Nowy Świat oraz przebudowę 3 odcinków linii kablowych nN, kolidujących z przebudową ulicy Słonecznej w Górkach Wielkich,

- przebudowę istniejącego gazociągu średniego ciśnienia,

- wykonanie przyłączy punktowych ciągów drenarskich melioracyjnych do zbieracza oraz ich odprowadzenie do rowu melioracyjnego,

- przesunięcie skrzynki elektroenergetycznej w kierunku posesji nr 21 i 23 na ul. Słonecznej

- montaż bariery energochłonnej na odcinku zbliżenia rowu przydrożnego

Roboty wykonywała w okresie od 25.04.2019 roku do 30.09.2019 roku firma INSTAL CYMOREK Spółka Jawna z siedzibą w Pierścu, zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez firmę USŁUGI PROJEKTOWE  „TOM-CAD” mgr inż. TOMASZ SZAFRAŃSKI z siedzibą w Żywcu.