Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Publiczne Punkty Dostępu do Internetu

11 Mar 2016   13:26

W listopadzie 2009 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Brenna”, który został bardzo wysoko (93,5% możliwych do uzyskana punktów) oceniony przez zespół ekspertów z dziedziny społeczeństwa informacyjnego, w ramach II Priorytetu – Społeczeństwo informacyjne RPO WSL 2007-2013.

Projekt, którego łączna wartość wynosi ponad 235 tys. zł uzyskał dofinansowanie w kwocie 200 tys. zł ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 85% jego wartości.

Publiczne punkty dostępu do Internetu pozwalają na bezpłatne korzystanie z sieci Internet przez całą dobę. Z powstałej infrastruktury będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy, jak i turyści odwiedzający naszą Gminę.

W ramach przedsięwzięcia wykonano i uruchomiono dwa HotSpoty – jeden w Brennej Centrum, drugi w Górkach Wielkich, obejmujący swoim zasięgiem również część obszaru Górek Małych (przybliżony zasięg – około 300 metrów od nadajnika). Dzięki temu osoby posiadające urządzenia wyposażone w kartę sieci bezprzewodowej WiFi (np. laptop, palmtop, telefon komórkowy, itp.) mogą bezpłatnie surfować po stronach internetowych, sprawdzać aktualności, wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną.

Ponadto, w ramach tego projektu zamontowano 7 ogólnodostępnych Infokiosków. Są to urządzenia samoobsługowe, z ekranem dotykowym, podłączone do Internetu. Umożliwiają przeglądanie stron www, a także zrobienie zdjęcia czy nagranie dźwięku i wysłanie ich wraz z wiadomością e-mail. Infokioski zlokalizowane są przy głównych wejściach do wszystkich szkół w Gminie, na budynku Urzędu Gminy, na parkingu przy rondzie w Górkach Wielkich oraz koło Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich.

W związku z brakiem zainteresowania infokioskami oraz znikomym ruchem w sieci WiFi Gmina Brenna od marca 2017 roku nie udostępnia więcej bezpłatnych punktów dostępu do Internetu.

Logo współfinansowania projektu przez Unię Europejską