Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rejestr wyborców, spis wyborców

Rejestr wyborców

Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo do głosowania w wyborach lub prawo do udziału w referendum. Wyborca może być ujęty tylko w jednym rejestrze wyborców.

Wpis do stałego rejestru wyborców powoduje ujęcie w spisie wyborców i w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu stałego zamieszkania w każdych kolejnych wyborach i referendach, przeprowadzanych na obszarze danej gminy.

Wpis do rejestru wyborców można załatwić za pośrednictwem usługi on-line na portalu www.gov.pl (wymagany profil zaufany ePUAP).

W załaczniku wzór wniosku o dopisanie się do rejstru wyborców.

Spis wyborców

Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów (tj. do 23 czerwca 2020 r.), jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa. Dotyczy to również Wyborcy nigdzie nie zamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy. 

Wyborca dopisany do spisu zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. 

Wpis do spisu wyborców można załatwić za pośrednictwem usługi on-line na portalu www.gov.pl (wymagany profil zaufany ePUAP).

Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców znajduje się w załączniku.

Uwaga!
Na wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r. będą sporządzone nowe spisy wyborców. Osoby, które dopisały się do spisu wyborców na wybory zarządzone na 10 maja 2020 r. muszą ponownie złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.  

Załączniki: