Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rekonstrukcja i rewitalizacja „Starego Kina” w Brennej

13 Jun 2018   09:32

W kwietniu 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z rekonstrukcją i rewitalizacją wraz z rozbudową budynku „Starego Kina” w Brennej  przy ul. Wyzwolenia 69, z przeznaczeniem na Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”.

Roboty wykonywała w okresie od 24.05.2017 roku do 06.04.2018 roku firma FAKTORIA AB Sp. z o.o., z siedzibą ul. Zawadzkiego 18, 43-252 Golasowice.

Wartość robót wyniosła:

Netto  1.782.631,39 zł

Brutto 2.192.636.61 zł

W ramach zadania wykonano nową konstrukcję nośną dla całego obiektu, wymieniono pokrycie dachowe, dobudowano pomieszczenia magazynowe wraz z przeszklonym łącznikiem oraz przebudowano główne wejścia do budynku. Zakres inwestycji obejmował również remont wszystkich posadzek, okładzin ścian i sufitów oraz wykonanie instalacji wewnętrznych w obiekcie i przebudowie przyłączy wraz z zewnętrznymi sieciami. W obiekcie zostały wykonane zabudowy wyposażenia stałego. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku obejmowały również wykonanie zieleni i małej architektury.

Budynek po rekonstrukcji i rewitalizacji wraz z jego rozbudową stanowi obiekt o powierzchni użytkowej 346,24 m2 oraz kubaturze 1709,53 m3. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych wejściem z poziomu przyziemia od strony północnej.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- rozebranie na parterze w strefie sali wielofunkcyjnej (głównej) dotychczasowej konstrukcji  z ram stalowych wraz z drewnianą podkonstrukcją ścian skośnych i sufitu,

-  zamontowanie nowych, zmodyfikowanych, stalowych ram umożliwiających maksymalne wykorzystanie przestrzeni sali wielofunkcyjnej,

- wykonanie nowych, niezależnych fundamentów w celu odciążenia istniejących fundamentów kamiennych,

- wyburzenie w strefie zaplecza sali wielofunkcyjnej istniejących ścian nośnych, i wykonanie w ich miejscu nowych, o prawidłowej nośności,

-  wykonanie nowych stropów żelbetowych, monolitycznych,

- wymiana pokrycia dachowego całego obiektu,

- dobudowa pomieszczeń magazynowych wraz z przeszkolonym łącznikiem,

- wykonanie instalacji wentylacji,

- wykonanie instalacji klimatyzacji,

- wykonanie instalacji c.o. wraz z kotłownią gazową,

- wykonanie przebudowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej,

- wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej,

- wykonanie przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wody,

- wykonanie przebudowy kolidującego z projektowaną dobudową obiektu fragmentu sieci wodociągowej,

- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z nową tablicą główną oraz instalacji odgromowej,

- wykonanie instalacji niskoprądowej w zakresie sieci komputerowej, monitoringu, alarmowej i przeciwoblodzeniowej,

- wykonanie zabudowy wyposażenia stałego w obiekcie,

- zagospodarowanie wokół obiektu poprzez wykonanie tzw. „poletek” do uprawy roślin i ziół

- wykonanie nawierzchni utwardzonych, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, schodów terenowych oraz montaż ławek zewnętrznych.

Inwestycja zrealizowana została w ramach Projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” i dofinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska.