Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Remont drogi gminnej ul. Jatny w Brennej

21 Nov 2019   13:15

W listopadzie 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z remontem drogi gminnej ul. Jatny w Brennej.

Roboty wykonywała w okresie od 28.08.2019 roku do 08.11.2019 roku firma INSTAL CYMOREK Spółka Jawna z siedzibą: Pierściec ul. Graniczna 22, 43-430 Skoczów

Zakres remontu fragmentu ulicy Jatny wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej zakończonej wylotem brzegowym do potoku Jatny w Brennej posiada następującą charakterystykę:

a) Zadanie nr 1

- remont odcinka drogi wraz remontem chodnika na długości ul. Jatny objętej inwestycją,

- remont zjazdów oraz miejsc postojowych,

- rozbiórka istniejącego fragmentu sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do studni chłonnej, oraz wykonanie w jego miejsce nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,

- wykonanie wylotu brzegowego kanalizacji deszczowej do potoku Jatny,

- umocnienie dna i skarp potoku Jatny w miejscu projektowanego wylotu,

- przegłębienie istniejącej sieci gazowej i wymiana rur.

b) Zadanie nr 2

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Brenna ul. Jatny – Etap I

Wykonano odcinek drogi o długości ok. 106 m i szerokości 5,50 m zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez firmę Usługi Projektowe mgr inż. Lech Marcisz z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Pszenna 18, umową, przedmiarem robót oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Wykonano rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 42,4 m zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez firmę Hydro Line Projekt Jacek Hyrnik z siedzibą: 43-450 Ustroń, ul. Polańska 147, umową, przedmiarem robót oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Wartość robót budowlanych wyniosła 423.029,75 zł brutto