Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Remont drogi - ul. Łęgowej w Górkach Małych

19 Jul 2019   08:32

W lipcu 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z remontem nawierzchni drogi gminnej ul. Łęgowa w Górkach Małych.

Roboty wykonywała w okresie od 31.05.2019 roku do 10.07.2019 roku firma DROGRÓD Szymon Tetla z siedzibą ul. Męczenników Oświęcimskich 37A, 43-229 Ćwiklice

Remont drogi gminnej ul. Łęgowa w Górkach Małych polegał na:

- frezowaniu istniejącej nawierzchni,

- mechanicznym ścinaniu i profilowaniu podłoża,

- skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową między warstwowo,

- wykonaniu nawierzchni wiążącej i nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu,

- wykonaniu zjazdów na posesję,

- ścinaniu profilowaniu i utwardzeniu poboczy mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami,

- montaż barier energochłonnych na istniejącym przepuście.

Wykonano odcinek drogi o długości 242 mb i szerokości 3,00 m.

Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 137.130,18 .

Roboty związane z remontem ul. Łęgowa w Górkach Małych, wykonano z dofinansowaniem, z budżetu państwa przeznaczonym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wysokość wsparcia to 43.834,00 zł.