Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Remont drogi - ulicy Barujec w Brennej

08 May 2019   14:38

W kwietniu 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z remontem nawierzchni drogi gminnej ul. Barujec w Brennej.

Roboty wykonywała w okresie od 04.03.2019 roku do 12.04.2019 roku firma Marek Kunz >DROMOST< z siedzibą przy ulicy Góreckiej 56, 43-438 Brenna.

Remont drogi gminnej ul. Barujec w Brennej polegał na:

- mechanicznym ścinaniu i profilowaniu podłoża,

- skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową międzywarstwowo,

- mechanicznym wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym,

- wykonaniu nawierzchni wiążącej z asfaltobetonu, oraz nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu,

- wykonaniu 7 szt. zjazdów na posesje,

- ścinaniu, profilowaniu i utwardzaniu poboczy mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami.

Początek remontowanego odcinka znajdował się od nawierzchni asfaltowej ul. Barujec w kierunku budynku nr 10f na odcinku 138 metrów.

Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 60.380,21 zł.