Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Remont drogi - ulicy Dzielowy w Górkach Wielkich

16 Nov 2018   08:50

W listopadzie 2018 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z remontem nawierzchni drogi gminnej ul. Dzielowy w Górkach Wielkich.

Roboty wykonywała w okresie od 04.10.2018 roku do 05.11.2018 roku firma Marek Kunz >DROMOST< z siedzibą przy ulicy Góreckiej 56, 43-438 Brenna.

Remont drogi gminnej ul. Dzielowy w Górkach Wielkich polegał na:

  • ścinaniu i profilowaniu podłoża i poboczy na całej długości drogi
  • stabilizacji istniejącej podbudowy cementem lub płynami stabilizującymi
  • skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową
  • wykonaniu nawierzchni wiążącej
  • wykonaniu nawierzchni ścieralnej
  • profilowaniu poboczy wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami
  • wykonaniu studni chłonnej na końcowym odcinku
  • czyszczeniu i odtworzeniu rowu

Wykonano odcinek drogi o długości 415 mb i szerokości 3,00 m zgodnie z umową, przedmiarem robót oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 182.631,38 zł.