Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Remont drogi - ulicy Franciszka Żerdki w Górkach Wielkich

04 Dec 2018   10:38

W grudniu 2018 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z remontem nawierzchni drogi gminnej ul. Franciszka Żerdki w Górkach Wielkich.

Roboty wykonywała w okresie od 12.10.2018 r. do 27.11.2018 r. firma Marek Kunz >DROMOST< z siedzibą przy ulicy Góreckiej 56, 43-438 Brenna.

Remont drogi gminnej ul. Franciszka Żerdki w Górkach Wielkich polegał na:

- mechanicznym ścinaniu i profilowaniu podłoża,

- skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową międzywarstwowo,

- mechanicznym wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym,

- wykonaniu nawierzchni wiążącej i nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu,

- wykonaniu 13 szt. zjazdów na posesje,

- ścinaniu, profilowaniu i utwardzeniu poboczy mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami,

- profilowaniu i czyszczeniu rowu

Wykonano odcinek drogi o długości 290 mb i szerokości ok. 3,00 m zgodnie z umową, przedmiarem robót oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 129.753,19 zł.