Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Remont drogi - ulicy Harcerskiej w Górkach Wielkich

03 Jun 2019   16:06

W czerwcu 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z remontem nawierzchni drogi gminnej ulicy Harcerskiej w Górkach Wielkich.

Roboty wykonywała w okresie od 04.03.2019 roku do 03.06.2019 roku firma KAMRAT mgr inż. Dawid Sojka z siedzibą 43-245 Studzionka ul. Wodzisławska 1.

Remont drogi gminnej ul. Harcerska w Górkach Wielkich polegał na:

- ręcznym rozebraniu nawierzchni z klinkieru, krawężników i obrzeży,

- mechanicznym ścinaniu i profilowaniu podłoża na całej powierzchni,

- stabilizacji istniejącej podbudowy cementem lub płynami stabilizującymi,

- skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową między warstwowo,

- mechanicznym wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym,

- wykonaniu nawierzchni wiążącej i nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu.

Początek remontowanego odcinka znajdował się od km 0+470 na odcinku 83 metrów.

Wykonano odcinek drogi o długości 83 mb zgodnie z umową, przedmiarem robót oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 76.310,72  zł.

Zadanie pn. „ Remont nawierzchni ul. Harcerska w Górkach Wielkich’’ zostało zrealizowane przy udziale finansowym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe poprzez przekazanie środków finansowych na wspólne przedsięwzięcie publiczne w wysokości 45.700,00 zł co stanowi 60% wartości brutto wspólnego przedsięwzięcia publicznego.