Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Remont drogi - ulicy Jatny w Brennej

29 May 2019   07:47

W maju 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z remontem nawierzchni drogi gminnej ul. Jatny w Brennej.

Roboty wykonywała w okresie od 04.03.2019 roku do 23.05.2019 roku firma Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych DROBUD Spółka z o. o. z siedzibą ul. Sienkiewicza 103, 34-300 Żywiec.

Remont drogi gminnej ul. Jatny w Brennej polegał na:

- czyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni emulsja asfaltową,

- uzupełnieniu braków w nawierzchni masą asfaltową ,

- ścinaniu i profilowaniu poboczy na całej długości drogi,

- skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową,

- wykonaniu nawierzchni wiążącej z asfaltobetonu,

- wykonaniu nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu,

- wymianie zniszczonego odwodnienia liniowego na całym remontowanym odcinku drogi,

- profilowaniu poboczy wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami,

- montaż barier energochłonnych na odcinku 40 metrów.

Remont obejmował odcinek drogi od mostu w km 1-328 na długości 180 metrów.

Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 150.614,42