Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Remont drogi - ulicy Kobyla w Brennej

04 Dec 2018   10:40

W grudniu 2018 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z remontem nawierzchni drogi gminnej ul. Kobyla w Brennej.

Roboty wykonywała w okresie od 12.10.2018 r. do 27.11.2018 r. firma Marek Kunz >DROMOST< z siedzibą przy ulicy Góreckiej 56, 43-438 Brenna.

Remont drogi gminnej ul. Kobyla w Brennej polegał na:

- mechanicznym ścinaniu i profilowaniu podłoża,

- skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową międzywarstwowo,

- mechanicznym wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem,

- wykonaniu nawierzchni wiążącej z asfaltobetonu, oraz nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu,

- wykonaniu 3 szt. zjazdów na posesje,

- ścinaniu, profilowaniu i utwardzaniu poboczy mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami,

- profilowaniu i czyszczeniu rowu.

Roboty obejmowały remont odcinka od drogi powiatowej Brenna - Leśnica w kierunku budynku nr 9, do nawierzchni z płyt JOMB. Długość remontowanego odcinka drogi wyniosła 189 metrów.

Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 79.386,09 zł.