Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Remont drogi - ulicy Łączka w Górkach Małych

16 Oct 2018   11:13

W październiku 2018 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z remontem nawierzchni drogi gminnej ul. Łączka w Górkach Małych.

Roboty wykonywała w okresie od 02.08.2018 roku do 01.10.2018 roku firma Marek Kunz >DROMOST< z siedzibą przy ulicy Góreckiej 56, 43-438 Brenna.

Remont drogi gminnej ul. Łączka w Górkach Małych polegał na:

  • mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego
  • stabilizacji istniejącego podłoża cementem z recyklingiem istniejącej podbudowy
  • skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, między warstwowo, jednokrotnie
  • wykonaniu dwóch warstw wiążących z asfaltobetonu
  • wykonaniu nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu
  • ścinaniu, profilowaniu i utwardzaniu poboczy mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich powierzchniowym dwukrotnym utrwaleniem emulsją i grysami

Wykonano odcinek drogi o długości 710 mb i szerokości 3,00 m zgodnie z umową, przedmiarem robót oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 322.798,56 zł.

Roboty związane z remontem ul. Łączka w Górkach Małytch, wykonano z dofinansowaniem z budżetu państwa przeznaczonym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wysokość wsparcia to 258.238,00 zł.