Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Remont drogi - ulicy Olszyna w Górkach Wielkich

23 Oct 2018   13:27

W październiku 2018 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z remontem nawierzchni drogi gminnej ul. Olszyna w Górkach Wielkich.

Roboty wykonywała w okresie od 14.08.2018 roku do 15.10.2018 roku firma KAMRAT mgr inż. Dawid Sojka z siedzibą 43-245 Studzionka ul. Wodzisławska 1.

Remont drogi gminnej ul. Olszyna w Górkach Wielkich polegał na:

  • rozebraniu fragmentów zniszczonej nawierzchni z asfaltobetonu
  • mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, uzupełnieniu podbudowy z kruszywa
  • skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową podłoża i między warstwami
  • mechanicznym wyrównaniu istniejącej nawierzchni masą asfaltobetonową;
  • wykonaniu nawierzchni wiążącej z asfaltobetonu
  • wykonaniu nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu
  • ścinaniu, profilowaniu i utwardzaniu poboczy mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich powierzchniowym dwukrotnym utrwaleniem emulsją i grysami
  • montażu barier energochłonnych na przepustach

Wykonano odcinek drogi o długości 653 mb i szerokości 3,50 do 4,00 m zgodnie z umową, przedmiarem robót oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 377.770,00  zł.

Roboty związane z remontem ul. Olszyna w Górkach Wielkich, wykonano z dofinansowaniem z budżetu państwa przeznaczonym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wysokość wsparcia to 258.192,00 zł.