Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Remont drogi - ulicy Zimna Woda w Brennej

16 Oct 2018   11:17

W październiku 2018 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z remontem nawierzchni drogi gminnej ul. Zimna Woda w Brennej.

Roboty w okresie od 30.05.2018 roku do 27.09.2018 roku wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Radex” Spółka z o. o. z siedzibą ul. Cegielniana 25, 43-300 Bielsko Biała.

Remont drogi gminnej ul. Zimna Woda w Brennej polegał na:

- czyszczeniu płyt betonowych,

- uzupełnieniu braków pomiędzy płytami kruszywem łamanym lub frezem asfaltowym, po wcześniejszym usunięciu humusu i trawy z pomiędzy płyt i wzmocnieniu wykonanego koryta geowłókniną,

- ścinaniu i profilowaniu poboczy na całej długości drogi,

- skropieniu nawierzchni płyt i podbudowy emulsją asfaltową,

- wykonaniu nawierzchni wiążącej z asfaltobetonu,

- wykonaniu nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu, wraz odciśnięciem w nawierzchni cieków poprzecznych.

- profilowaniu poboczy wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami,

- na końcowym odcinku konieczne było wykonanie podbudowy.

Wykonano odcinek drogi o długości 525 mb i szerokości 3,00 m zgodnie z umową, przedmiarem robót oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 269.567,50 zł.