Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Remont ulicy Brzoskwiniowej w Górkach Wielkich

29 Nov 2019   08:18

W listopadzie 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z przebudową fragmentu drogi ul. Brzoskwiniowa w Górkach Wielkich.

Roboty w okresie od 02.10.2019 roku do 25.11.2019 roku wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Radex” Spółka z o. o. z siedzibą ul. Cegielniana 25, 43-300 Bielsko Biała.

Przebudowa fragmentu drogi ul. Brzoskwiniowa w Górkach Wielkich polegał na:

- rozebraniu istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej

- ścinaniu i profilowaniu podłoża kruszywem łamanym,

- wykonaniu podbudowy warstwy górnej z kruszywa łamanego,

- skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową między warstwowo,

- wykonaniu nawierzchni wiążącej i nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu,

- wykonaniu nawierzchni ścieralnej, wjazdy,

- ścinaniu profilowaniu i utwardzeniu poboczy mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami.

Początek remontowanego odcinka znajdował się od skrzyżowania z ul. Podgórka na odcinku 77 m, szerokość 3 m zgodnie z umową, przedmiarem robót oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Wartość robót budowlanych wyniosła brutto  36.857,93 .