Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Remont ulicy Bukowej w Brennej

29 Nov 2019   08:23

W listopadzie 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z remontem fragmentu  nawierzchni drogi gminnej ul. Bukowa w Brennej.

Roboty w okresie od 02.10.2019 roku do 25.11.2019 roku wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Radex” Spółka z o. o. z siedzibą ul. Cegielniana 25, 43-300 Bielsko Biała.

Remont fragmentu drogi gminnej ul. Bukowa w Brennej polegał na:

- frezowaniu istniejącej nawierzchni,

- mechanicznym czyszczeniu nawierzchni,

- skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową między warstwowo,

wyrównaniu istniejącej nawierzchni asfaltobetonem,

- wykonaniu nawierzchni wiążącej i nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu,

- wykonaniu asfaltobetonu warstwy ścieralnej wraz z transportem mieszanki oraz z profilowaniem podłoża i utwardzeniem kruszywem łamanym,

- ścinaniu profilowaniu i utwardzeniu poboczy mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami,

- czyszczeniu rowu z namułu.

Wykonano odcinek drogi o długość 157 metrów, śr. szerokości 5 metrów. zgodnie z umową, przedmiarem robót oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Wartość robót budowlanych wyniosła brutto  84.946,81  zł.