Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Remont ulicy Rolniczej w Brennej

22 Jul 2019   10:45

W lipcu 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z remontem nawierzchni drogi gminnej ul. Rolnicza w Brennej.

Roboty wykonywała w okresie od 31.05.2019 roku do 15.07.2019 roku firma Marek Kunz >DROMOST< z siedzibą przy ulicy Góreckiej 56, 43-438 Brenna.

Remont drogi gminnej ul. Rolnicza w Brennej polegał na:

- mechanicznym ścinaniu i profilowaniu podłoża,

- skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową między warstwowo,

- wykonaniu nawierzchni wiążącej i nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu,

- wykonaniu zjazdów na posesję 3 szt.,

- ścinaniu profilowaniu i utwardzeniu poboczy mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami na powierzchni,

- ułożenie płyt ażurowych typu JOMB w skarpach rowu,

- wykonanie ścianek czołowych na przepustach.

Wykonano odcinek drogi o długości 135 mb i szerokości 3,00 m zgodnie z umową, przedmiarem robót oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 165.319,87 zł.

Roboty związane z remontem ul. Rolnicza w Brennej, wykonano z dofinansowaniem, z budżetu państwa przeznaczonym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wysokość wsparcia to 132.255,00 zł.