Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rowerem przez Beskidy - Etap 1 (odcinek 3)

Gmina Brenna w dniu 02.07.2021 r. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  umowę o dofinansowanie, w formie umorzenia pożyczki na zadanie pn. „Rowerem przez Beskidy – Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) odcinek 3”. Wysokość dofinansowania w postaci umorzenia wynosi 36.000,00 zł, a wartość inwestycji, dotycząca budowy 3 odcinka WTR to 620.000,00 zł brutto.

Ponadto, na tę inwestycję Gmina pozyskała również środki w formie dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 510.000,00 zł oraz ze środków Województwa Śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki w 2021 – 26.000,00 zł.

Zadanie polega na wykonaniu ok. 0,9 km trasy rowerowej, która stanowi trzeci odcinek budowy ścieżki rowerowej w ramach kompleksowego projektu pn. „Rowerem przez Beskidy – etap 1”, który jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach RPO WSL, realizowany w partnerstwie 3 gmin, tj. Brenna, Ustroń i Wisła.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę trzeciego odcinka ścieżki rowerowej dwukierunkowej z możliwością ruchu pieszego o długości całkowitej ok. 943,00 mb i szerokości 3 m. Projektowany odcinek ma początek na krawędzi drogi gminnej ul. Nowy Świat, a koniec zlokalizowany jest na prostym odcinku wału, na granicy z Gminą Skoczów.

Wykonawstwo robót prowadzone jest przez Firmę Mostmarpal sp. z o.o. z Pietrzykowic.

Realizacja inwestycji bezpośrednio wpływa na podniesienie standardu i zwiększa bezpieczeństwo korzystania z infrastruktury drogowej dla ruchu pojazdów rowerowych, duże zainteresowanie turystów i mieszkańców najmniej uciążliwym rodzajem transportu – rowerem, ogranicza zatłoczenie transportu samochodowego, obniża ilość emitowanych do atmosfery szkodliwych gazów spalinowych oraz przyczynia się do obniżenia poziomu hałasu, co przekłada się na poprawę zdrowia mieszkańców i turystów poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i udział w aktywnych formach spędzania wolnego czasu, jakim są przejażdżki rowerowe.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest również na stronie internetowej: https://mieszkaniec.brenna.org.pl/rowerem-przez-beskidy-etap-1