Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rozbudowa i przebudowa placu zabaw w Górkach Wielkich

25 May 2021   10:57

W maju 2021 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu obiektów małej architektury (placu zabaw) w Górkach Wielkich przy ulicy Sportowej”.

Inwestycja polegała na rozbiórce wszystkich urządzeń istniejącego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, a następnie zabudowanie zespołu obiektów małej architektury na obszarze o wymiarach ok. 28,0 x 25,0m (4 główne urządzenia gabarytowe) w Górkach Wielkich przy ulicy Sportowej. Cały plac zabaw został ogrodzony. Na terenie placu zabaw wykonana została nawierzchnia bezpieczna w formie mat przerostowych. Nowy plac zabaw składa się z obiektów służących do zabaw i edukacji. Zakres robót obejmował także wykonanie utwardzonych ciągów pieszych i miejsc postojowych obsługujących plac zabaw.

Roboty wykonywała w okresie od 31.03.2020 r. do 10.05.2021 r. APIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: 37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 85.

Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- rozbiórkę wszystkich urządzeń istniejącego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, 

- dostawę i montaż 4 głównych urządzeń gabarytowych (huśtawka potrójna, dwór Kossaków, magiczny las, wioska skrzatów) wraz z ich certyfikacją,

- dostawę i montaż 9 ławek parkowych,

- dostawę i montaż 2 latarni zasilanych energią słoneczną,

- dostawę i montaż 4 koszy na śmieci,

- wykonanie robót ziemnych wraz z dostawą i montażem nawierzchni bezpiecznej w postaci mat przerostowych o pow. 700,0m2,

- wykonanie humusowania terenu o pow. 700,0m2 wraz z obsianiem,

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw o długości 106,0m z drewna rdzeniowego wraz z dwoma furtkami,

- wykonanie robót ziemnych wraz z ułożeniem nawierzchni ciągu pieszego oraz miejsc postojowych z kostki betonowej, brukowej łącznie o pow. 223,0m2,

- dostawę i montaż tablicy dwustronnej (informacyjnej i regulaminowej).

Wartość robót wyniosła:

Netto:   438.590,29 zł 

Brutto:  539.466,06 zł

Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu „Za woniom drzewa”  dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.