Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Górkach Małych

14 Aug 2017   10:08

W dniu 05.07.2017 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z rozbudową i przebudową budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 (wraz z robotami towarzyszącymi) w Górkach Małych przy ulicy Zalesie 3.

Roboty wykonywało w okresie od 23.06.2016 r. do 30.06.2017 r. konsorcjum firm: Lider Konsorcjum – FAKTORIA AB Sp. z o.o., z siedzibą ul. Zawadzkiego 18, 43-252 Golasowice, Partner Konsorcjum – FAKTORIA Spółka Jawna M.H. Szafarczyk z siedzibą ul. Zawadzkiego 18, 43-252 Golasowice.

Wartość robót wyniosła:

Netto  1.882.947,99 zł

Brutto 2.316.026.03 zł

W ramach zadania wykonano rozbudowę i przebudowę Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Zalesie 3 w Górkach Małych o dwa oddziały przedszkolne zlokalizowane w nowopowstałym skrzydle budynku które jest powiązane komunikacyjnie z istniejącym przedszkolem. Kubatura części nowopowstałej wynosi 2049,30 m3. Nowopowstałe skrzydło budynku przedszkola o trzech kondygnacjach (piwnice, parter i I piętro) oparto na prostej bryle (sześcianie prostokątnym ) nawiązującej do istniejącej części przedszkola.  Nad częścią nowopowstałą wykonano dach dwuspadowy, dostosowując nachylenie połaci do istniejącej zabudowy oraz zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Łącznik części istniejącej przedszkola z nowopowstałym skrzydłem stanowi przeszklona klatka schodowa - komunikacja pionowa całego przedszkola po rozbudowie. W rozbudowanej części budynku przedszkola wykonano instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz zamontowano pompę ciepła. Ponadto dla rozbudowanej części budynku przedszkola wykonano instalację fotowoltaiczną. Wykonano również nowe schody wejściowe zewnętrzne w celu dostosowania komunikacji do nowopowstałej rozbudowy, oraz ciągi komunikacyjne z kostki brukowej betonowej jako infrastruktury towarzyszącej rozbudowanego obiektu. W ramach inwestycji przebudowana i doposażona została również istniejąca kuchnia w celu usprawnienia procesu technologii przygotowania posiłków w przedszkolu.

Inwestycja zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.368.332,12 złotych w ramach projektu p.n. „Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych”