Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Brennej ul. Śniegociny

24 May 2023   08:09

Wójt Gminy w Brennej informuje, że 22 maja 2023 roku Gmina Brenna podpisała umowę z  firmą HYDRO – INSTAL ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH HOMA-HOMA SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą: 43-391 Mazańcowice 178 na zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie nadzoru autorskiego inwestycji p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Brennej ul. Śniegociny”. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w którym do zamawiającego wpłynęło sześć ofert, firma j.w. złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymała największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Łączna wartość zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto 3.599.605,54 zł, w tym:

- wartość opracowania dokumentacji projektowej 189.420,00 zł brutto,

- koszt robót budowlanych 3.394.195,54 zł brutto,

- koszt za pełnienie nadzoru autorskiego 15.990,00 zł brutto.

Dokumentację projektową wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca jest zobowiązany przekazać Gminie Brenna do kwietnia 2024 roku, natomiast roboty budowlane związane z budową ww. sieci kanalizacji sanitarnej powinny się zakończyć w terminie do grudnia 2024 roku. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym na odcinku ulicy Śniegociny w Brennej o łącznej długości 2647,0mb w tym:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur dz200x5,9mm PCW-U SN8 o długości 1634,0mb,

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur dz200x18,2mm PE100-RC SDR 11 o długości 736,0mb,

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur dz160x4,7mm PCW-U SN8 o długości 257,0mb,

- kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur dz75x6,8mm PE100-RC SDR11 o długości 20,0mb,

- odtworzenie nawierzchni drogowych po wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozbudowanie przez Gminę Brenna sieci kanalizacji sanitarnej umożliwi mieszkańcom ulicy Śniegociny w Brennej podłączenie do sieci ok. 55 budynków. Inwestycja finansowana jest w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.