Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna

loga programu rozowoju obszarów wiesjkich

Operacja pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna ma na celu rozwój obszarów wiejskich poprzez budowę 4,132 km kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w miejscowości Brenna. Uzupełnienie podstawowych elementów infrastruktury technicznej przyczyni sie do poprawy warunków życia mieszkańców, wpłynie na rozwój gospodarczy oraz wzmocni atrakcyjność inwestycyjną miejscowości. Tym samym realizacja operacji w bezpośredni sposób przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 6B) PROW 2014-2020 jakim jest Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Całkowita wartość operacji wyniosła: 2.205.722,92 zł brutto.

Koszty kwalifikowalne: 1.751.782,98 zł

Dofinansowanie UE: 1.103.686,00 zł.

Projekt będzie wdrażany w rejonie ulic Jatny, Słoneczna, Józefa Madzi, Wierzbowa, Łęgowa i Leśnica. Planowany termin zakończenie inwestycji to 2022r.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Relacja z uroczystego wręczenia umów o dofinansowanie, które odbyło się w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulia” w Brennej, jest dostępna pod poniższym linkiem:

https://mieszkaniec.brenna.org.pl/news/dofinansowanie-sieci-kanalizacyjnej-ze-srodkow-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich

 

Na realizację inwestycji Gmina Brenna, oprócz środków unijnych pozyskała również dofinansowanie ze środków krajowych - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 697.065,93 zł.