Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna

09 Jun 2021   09:01

 

W październiku 2022r. dokonano odbioru końcowego inwestycji związanej z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna, obejmującą zaprojektowanie i wykonanie trzech zadań:

1) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Leśnica nr 43 – 101”,

2) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Łęgowa”,

3) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej  ul. Wierzbowa”.

Prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji technicznej dla powyższych zadań rozpoczęto w czerwcu 2021r., natomiast roboty budowlane zostały wykonane w okresie od lutego do października 2022 roku.

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa kanału sanitarnego dn200mm PCW/PE i dn160mm PCW w systemie grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków o łącznej długości 3016,4 mb. Dzięki wykonanej inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej będzie można odprowadzać ścieki z 44 budynków.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- budowę kanalizacji grawitacyjnej dn200mm PCW/PE o długości 2441,3 mb,

- budowę kanalizacji grawitacyjnej dn160mm PCW o długości 284,1 mb,

- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn160mm PCW o długości 291,0 mb,

- montaż studzienek kanalizacyjnych o średnicy dn425mm przy budynkach – 33 szt.

Roboty zrealizowała firma ZISCO BADNDURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą: ul. Mickiewicza 75, 43-250 Pawłowice.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 1.954.602,63 zł brutto w tym:

- koszty prac projektowych wraz z aktualizacją mapy do celów projektowych 156.210,00 zł brutto,

- koszty robót budowlano-montażowych 1.784.370,63 zł brutto,

- koszty nadzoru autorskiego 14.022,00 zł brutto.

Zamówienie zrealizowano w ramach projektu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna” i dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację tej inwestycji Gmina Brenna, oprócz środków unijnych pozyskała również dofinansowanie ze środków krajowych - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.