Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna

09 Jun 2021   09:01

 

Wójt Gminy w Brennej informuje, że 4 czerwca 2021 roku Gmina Brenna podpisała umowę z firmą ZISCO BADNDURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Pawłowicach 43-250 przy ul. Mickiewicza 75 na „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna” obejmującą zaprojektowanie i wykonanie trzech zadań:

1) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Leśnica nr 43 – 101”,

2) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Łęgowa”,

3) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej  ul. Wierzbowa”.

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym do zamawiającego wpłynęło siedem ofert, firma j.w. złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymała największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Koszt inwestycji, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto 1.941.814,41 zł w tym:

- koszt prac projektowych 156.210,00 zł brutto,

- koszt robót budowlanych 1.771.582,41 zł brutto,

- koszt nadzoru autorskiego 14.022,00 zł brutto.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, na  podstawie sporządzonego przez Wykonawcę  projektu budowlanego i wykonawczego, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ i Programie Funkcjonalno – Użytkowym, obejmującym rozbudowę kanału sanitarnego dn200-160mm PCW/PE w systemie grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków w Brennej przy ul. Leśnica nr 43 – 101, Łęgowej i Wierzbowej. W ramach zadania planuje się wykonać sieć kanalizacyjną grawitacyjną wraz z przyłączami o łącznej długości:

– dla ul. Leśnica nr 43-101 - 1676,0mb, w tym sieć – PCW/PE Dz200mm długości ok. 1316mb i PCW Dz160mm – dł. ok. 101mb, przyłącza do budynków PCW Dz160 mm – dł. ok. 259mb, ilość budynków do podłączenia – 22 szt. w tym szkoła, 

– dla fragmentu ul. Łęgowej - około 613,0mb, w tym sieć – PCW Dz200mm długości ok. 473mb i PCW Dz160mm – dł. ok. 66mb, przyłącza do budynków PCW Dz160 mm – dł. ok. 74mb, ilość budynków do podłączenia – 11 szt., 

– dla fragmentu ul. Wierzbowej - około 725,0mb, w tym sieć – PCW Dz200mm długości ok. 590mb i PCW Dz160mm – dł.ok. 8mb, przyłącza do budynków PCW Dz160 mm – dł. ok. 127mb, ilość budynków do podłączenia – 11 szt.

Inwestycję zgodnie z zawartą umową, planuje się zakończyć do 27 września 2022 roku, w tym opracowanie dokumentacji projektowej do 31 marca 2022 roku.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna” i dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację tej inwestycji Gmina Brenna, oprócz środków unijnych pozyskała również dofinansowanie ze środków krajowych - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.