Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej Jatny

07 Jul 2021   12:20


W czerwcu 2021 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulic Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej – Etap II.

Roboty zostały wykonane w okresie od 26.01.2021 r do 15.06.2021 roku.

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa kanału sanitarnego dn200-160mm PCW w systemie grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków o łącznej długości 1052,5 mb. Dzięki wykonanej inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej będzie możliwość podłączenia 26 budynków.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- kanalizacja grawitacyjna dz200x5,9mm z rur PCW – 609,0 mb,

- kanalizacja grawitacyjna dz160x4,7mm z rur PCW – 73,0 mb,

- przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dz160x4,7mm z rur PCW – 370,5 mb,

- studzienki na przykanalikach PP o średnicy 425mm przy budynkach mieszkalnych – 21 szt.

Roboty zrealizowała firma EKOBUD SPÓŁKA JAWNA ANNA ROJEK MAREK GAŁOSZ, z siedzibą: 43-400 Cieszyn, ul. Dworcowa 6.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 497.752,67 zł brutto.

Zamówienie zrealizowano w ramach projektu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna” i dofinansowano ze środków EFRROW, w ramach podziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.