Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Brenna w Górkach Wielkich i w Brennej

 

12.07.2019 r. została zawarta umowa o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) w formie umarzalnej pożyczki na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Brenna w Górkach Wielkich i w Brennej”, w tym:

  • Rozbudowa kanalizacji wraz z przyłączami w Górkach Wielkich przy ul. Olchowej i Wierzbowej,
  • Rozbudowa i przebudowa kanalizacji wraz z przyłączami w Brennej przy ul. Wiejskiej,
  • Rozbudowa kanalizacji wraz z przyłączem do budynku w rejonie  ul. Górecka w Brennej,
  • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dz200 mm PCW z przyłączami do budynków Górki Wielkie ul. Stary Dwór,
  • Kanalizacja wraz z przyłączami w Górkach Wielkich i Małych Etap II zad.6 i  Etap III zad.2.

Zakres prac obejmował m.in. wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stary Dwór, Olchowej i Wierzbowej w Górkach Wielkich oraz ul. Góreckiej i Wiejskiej w Brennej.

Wykonano 1.056,20 mb sieci kanalizacyjnej i 12 podłączeń do budynków.

Prace zostały wykonane w 2018 i 2019 r. przez Firmę Wojciech Szostok WODIKAN z Brennej i  Wojciech Kesser K&K z Brennej.

Ponadto rozbudowie uległa sieć kanalizacyjna w okolicy ul. Nowy Świat i Zalesie.

W maju 2021 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej bez przyłączy domowych w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze), Etap II Zadanie 6 i Etap III Zadanie 2”.

Roboty budowlane zostały wykonane w okresie od 17.10.2019 r do 27.04.2021 roku.

W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich przy ulicach Malinowej, Granicznej, Aroniowej, Agrestowej, Azaliowej, Porzeczkowej, Dobrej, Miłej, Kwiatowej, Furmańskiej oraz na odcinkach ulic Nowy Świat, Wiejskiej, Zalesie i Sadowej. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 7535,15mb oraz ciśnieniowej o długości 198,5mb. Roboty budowlane obejmowały również budowę przepompowni ścieków zlokalizowaną w rejonie skrzyżowania ulic Nowy Świat i Malinowej. W ramach inwestycji wykonano również odtworzenia nawierzchni asfaltowej po trasie nowopowstałej sieci kanalizacyjnej. Zrealizowanie inwestycji umożliwiło mieszkańcom ww. terenu na podłączenie do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej ok. 141 budynków mieszkalnych.

Zakres rzeczowy obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 PCW o długości 6770,45 mb, Ø 160 PCW o długości 764,70 mb, oraz ciśnieniowej ɸ 90x8,2mm o długości 107,0mb i ɸ 75x4,5mm o długości 91,5mb.

Roboty zrealizowała dla Gminy Brenna firma RYSZKA WITOLD FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA, z siedzibą 43-450 Ustroń, ul. Katowicka 207.

Inwestycja zrealizowana została z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (3.895.200,00 zł) oraz z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) (639.592,00 zł).