Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład to Program Inwestycji Strategicznych mający na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Gmina Brenna w ramach drugiej i ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała łącznie dofinansowanie w wysokości 16.571.892,00 zł na następujące inwestycje:

1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Brennej ul. Śniegociny – formuła „zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestycja dotycząca rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Brennej ul. Śniegociny obejmuje:

  • wykonanie projektu budowlanego i technicznego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • roboty budowlane obejmujące wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
  • obsługę geodezyjną,
  • wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

W ramach inwestycji wykonane zostanie ok. 2,6 km sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej ul. Śniegociny.

Wartość inwestycji: 3.032.454,00 zł

Wartość dofinansowania: 2.880.831,00 zł.

 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa – zadanie nr 4.

 

Inwestycja dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany obejmuje:

  • roboty budowlane obejmujące wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
  • odtworzenie nawierzchni drogowych.

W ramach inwestycji wykonane zostanie ok. 5,3 km sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany.

Wartość inwestycji: 7.146.229,10 zł

Wartość dofinansowania: 5.356.692,00 zł

 

3. Rozbudowa i przebudowa ul. Hołcyna w Brennej

Inwestycja dotycząca rozbudowy i przebudowy ul. Hołcyna w Brennej obejmuje:

  • roboty drogowe,
  • przebudowę kolidującej istniejącej infrastruktury technicznej (gazociąg, sieć telekomunikacyjna).

W ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek drogi o długości ok. 970 metrów. 

Wartość inwestycji: 8.773.020,00 zł

Wartość dofinansowania: 8.334.369,00 zł