Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Ścieżka spacerowo-rowerowa w Brennej Centrum

09 Jul 2018   09:36

W czerwcu 2018 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową ścieżki spacerowo-rowerowej w Brennej Centrum – Etap II.

Roboty wykonywała w okresie od 11.05.2018 roku do 08.06.2018 roku firma Marek Kunz >DROMOST< z siedzibą przy ulicy Góreckiej 56, 43-438 Brenna.

Inwestycja p.n. Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej w Brennej Centrum – Etap II polegała na wykonaniu utrwalenia nawierzchni istniejącej drogi technologicznej na wałach rzeki Brennicy poprzez utwardzenie mieszanką tłucznia i klińca oraz dwukrotne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową. Wykonano odcinek ścieżki o długości 675 mb i szerokości 2,50 m zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez INFO MARK Ciućka Marek, ul. Beskidzka 5, 44-200 Rybnik.

Pierwszy etap budowy ścieżki z Brennej Centrum został zrealizowany w 2015 roku na odcinku: od Parku Turystyki w Brennej Centrum do przejazdu w bród koło dawnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Drugi etap budowy obejmował odcinek od przejazdu w bród (koło dawnego budynku GOK w Brennej) do kładki dla pieszych LNI-42 na rzece Brennicy w Brennej Jatny.

Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 79.879,48 zł.