Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Świadczenie jednorazowe 300 zł

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku.  

Jednorazowe świadczenie pieniężnie w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe przysługuje:

 • obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 roku;
 • zostali wpisani do rejestru PESEL;
 • deklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Wnioski o wypłatę należy składać:

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brennej, ulica Leśnica 8, od pon-czw  w godzinach od 7:30 do 14:30,  w piątek 7:30-13:30. Telefon 338536459
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

Wniosek zawiera:

 • dane osoby składającej wniosek;
 • rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy (seria i numer);
 • informacje o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • adres pobytu;
 • dane kontaktowe (numer telefonu lub adres poczty elektronicznej);
 • numer PESEL;
 • polski numer konta bankowego

Wniosek i załączniki dostępne są:

 • na dole strony (pod tekstem)
 • w siedzibie GOPS Brenna

Link do ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583

 

Допомога громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України в період з 24 лютого 2022 року.

Одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих на особу на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла:

 • громадяни України, які легально в’їхали на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року;
 • були внесені до реєстру PESEL;
 • заявляють про намір залишатися на території Республіки Польща;

Запити на зняття коштів повинні бути подані:

 • у комунальному центрі соціального забезпечення в Бренні, Лесниця 8, пн-пт 7:30 год. до 14:30, п'ятниця 7.30-13.30, телефон 338536459
 • через електронну скриньку ePUAP

Додаток включає:

 • дані особи, яка подає заяву;
 • вид документа, що є підставою для перетину кордону (серія та номер);
 • відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща;
 • адреса перебування;
 • контактні дані (номер телефону або адреса електронної пошти);
 • номер PESEL;
 • Польський номер рахунку

Шаблон заявки доступний:

 • внизу сторінки (під текстом)
 • у штаб-квартирі GOPS Brenna

Załączniki: