Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej

14 Sep 2018   12:38

We wrześniu 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Inwestycja polegała na wykonaniu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Żeromskiego, zlokalizowanej w Brennej przy ulicy Bukowa 45, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Roboty wykonywała w okresie od 19.01.2018 r. do 31.08.2018 r. firma FAKTORIA AB Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zawadzkiego 18, 43-252 Golasowice.

Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- wzmocnienie istniejącej więźby dachowej pod panele fotowoltaiczne,

- wymianę pokrycia dachowego pod panele fotowoltaiczne,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne o łącznej wydajności 39,96 kW) i pompy ciepła (powietrze–woda) wspomagających układ   c.o. i c. w. u.,

- uruchomienie nowopowstałej instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła wraz z dostawą i instalacją zestawu komputerowego z oprogramowaniem obsługującym i monitorującym pracę instalacji,

- modernizację instalacji c. o. sali gimnastycznej,

- docieplenie ścian poniżej terenu,

- docieplenie cokołu budynku,

- docieplenie stropodachu nieużytkowego,

- wykonanie przebudowy schodów wejściowych głównych oraz bocznych,

- częściową wymianę stolarki zewnętrznej,

- modernizację instalacji c. o. wraz z wymianą grzejników oraz instalacji,

- docieplenie wnęk zagrzejnikowych oraz zamurowanie bruzd i otworów po przekuciach,

- wykonanie robót malarskich po wymianie instalacji c.o.,

- modernizację kotłowni gazowej wraz z dostawą i zamontowaniem dwóch stojących kotłów kondensacyjnych o mocy 130 i 170 kW,

- remont pokrycia dachowego budynku szkoły wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.

Wartość robót wyniosła:

Netto  1.616.164,63 zł

Brutto 1.987.882,49 zł

Zamówienie zrealizowane zostało w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” i współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.