Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

W dniu 22 czerwca 2017 r. Gmina Brenna podpisała umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Śląskiego w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 2.036.920,95 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.141.938,92 złotych.

Celem projektu jest wzrost jakości życia mieszkańców gminy Brenna poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego w oparciu o wzmocnienie efektywności energetycznej SP2 w Brennej w tym:

-zmniejszenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza na terenie Gminy Brenna;

-zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy;

-poprawę komfortu korzystania oraz warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych w SP nr 2 w Brennej.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku nr SP 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Projekt ma charakter kompleksowy, jego przedmiot obejmuje wymianę źródeł ciepła, działania termomodernizacyjne oraz wykonanie instalacji OZE w zmodernizowanym energetycznie budynku SP nr 2 w Brennej. Prace termomodernizacyjne w ramach projektu będą dotyczyć budynku szkoły i obejmą:

-częściową wymianę stolarki zewnętrznej;

-docieplenie ścian poniżej terenu;

-docieplenie ścian cokołu ponad terenem;

-modernizacja instalacji c.o. wraz  z wymianą grzejników, instalacji i piecy grzewczych;

-modernizacja instalacji c.o. sali gimnastycznej;

-modernizacja kotłowni gazowej;

-wykonanie instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła wspomagających układ c.o. i c.w.u.

Efektem realizacji projektu będzie ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie całkowitego udziału energii odnawialnej w UE oraz zwiększenie efektywności energetycznej poprzez redukcję CO2.

Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019.