Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Termomodernizacja wraz z przebudową strefy wejścia głównego budynku Gimnazjum w Brennej przy ul. Góreckiej 224

11 Mar 2016   13:31

Wykonano termomodernizacją wraz z przebudową strefy wejścia głównego budynku Gimnazjum w Brennej przy ul. Góreckiej 224.
W wyniku przebudowy strefy wejścia głównego, w tym nadbudowy łącznika łączącego starą część szkoły z nową , obiekt zyskał 117,91 m2 nowej powierzchni użytkowej oraz 703,26m3 nowej kubatury.
Zakres wykonanych robót obejmował: – przebudowę i rozbudowę partii wejścia głównego wraz ze zmianą konstrukcji dachu nad łącznikiem, łączącym starą część szkoły z nową, – wymianę poszycia dachowego wraz z likwidacją skosów dachowych przy salach lekcyjnych, zlokalizowanych przy sali gimnastycznej oraz wiaty wejścia
głównego, – wzmocnienie konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną w tym przeniesienie warstwy ocieplającej dach ponad blachę trapezową pokrycia – prace niezbędne do
wykonania po opracowaniu ekspertyzy technicznej, – likwidację galerii widokowej w sali gimnastycznej wraz z wymianą i zabudową części okien, – wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, – wymiana posadzki w sali gimnastycznej na posadzkę sportową, – likwidacja zagrzybienia i zawilgocenia suteren starej części szkoły, poprzez wykonanie prac zabezpieczających przeciwwilgociowych, w postaci poziomej
i pionowej izolacji ścian oraz wykonanie tynków renowacyjnych, – wymiana rynien i rur spustowych, – drenaż opaskowy wraz z modernizacją studzien chłonnych, – wymiana kotłów grzewczych i instalacji centralnego ogrzewania, – modernizacja części wewnętrznej instalacji elektrycznej, – docieplenie, remont elewacji,
Roboty w okresie od 27.04.2010 r do 31.05.2010 r wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo-Usługowe „SKID” SP. z o.o. z Pawłowic za kwotę netto 1.638.3030,96 zł brutto 1.998.730,83 zł. ( Protokół końcowego odbioru robót z dnia 07.06.2010 r ). Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie z dnia 25.08.2010 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.
Na realizację zadania Gmina Brenna uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Program Rozwoju Subregionu Południowego, Priorytet V – Środowisko, w wysokości 895.973,04 zł ( 74,21 % środków kwalifikowanych).