Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Wręczono Srebrne Cieszynianki

13 Nov 2017   11:40

Decyzją Rady Gminy Brenna tegoroczny Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymała mieszkanka Brennej Krystyna Żyłka.

W tym roku Laury Ziemi Cieszyńskiej, czyli prestiżowe wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych dla kultury i społeczeństwa osób, wręczone zostały po raz 20-sty. Uroczysta sesja Rad Samorządowców Ziemi Cieszyńskiej odbyła się 11 listopada w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Wśród uhonorowanych osób znalazła się również mieszkanka naszej gminy Pani Krystyna Żyłka.

Krystyna Żyłka jest rodowitą brennianką, najstarszą córką Anieli i Jana Holeksów z Brennej Bukowej. Ukończyła Technikum Ekonomiczne w Cieszynie, zdobywając wiedzę i umiejętności, które zapewniły jej możliwość pracy na stanowiskach związanych z księgowością. Praca księgowej wypełniła jej całą zawodową karierę. Po ukończeniu technikum związała się na stałe z rodzinną Brenną, gdzie osiadła i założyła własną rodzinę. Aż do przejścia na emeryturę przez przeszło 35 lat pracowała w tejże wiosce, pełniąc odpowiedzialne stanowiska w trzech dużych miejscowych podmiotach. Najpierw, przez okres szesnastu lat, pracowała w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Brennej, następnie, przez równo dekadę, była główną księgową w Przedsiębiorstwie Turystycznym „Kotarz” w Brennej, a przez kolejne dziesięć lat przyszło jej pracować, w Urzędzie Gminy w Brennej, w dziale księgowości podatkowej, aż do 2005 roku, kiedy to przeszła na zasłużoną emeryturę.

Równocześnie z pracą zawodową Krystyna Żyłka prowadzi aktywne życie, jako gospodyni i matka dwójki dzieci oraz działaczka społeczna i samorządowa.

Począwszy od lat osiemdziesiątych XX w. Krystyna Żyłka angażuje się w szereg inicjatyw, mających służyć mieszkańcom. W pracę na rzecz miejscowych organizacji społecznych poświęca znaczne ilości wolnego czasu i energii. Jej kompetencje, odpowiedzialność oraz zaangażowanie docenione są w ten sposób, iż powierza się jej szereg funkcji kierowniczych i kontrolnych.

Krystyna Żyłka włącza się w działalność Społecznego Komitetu Gazyfikacji wsi Brenna, przyjmując na siebie i wypełniając, przez przeszło dekadę, funkcję sekretarza organizacji (w latach 1980–1991). Równocześnie angażuje się w założenie w 1987 Towarzystwa Miłośników Brennej i Górek „Jodła”, piastując w nim przez przeszło ćwierć wieku funkcję skarbnika (1987-2014), a następnie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (od roku 2014). W ramach działalności Towarzystwa, przyczynia się m.in. do organizacji uroczystych obchodów 500-lecia wsi, a także odsłonięcia pamiątkowego obelisku upamiętniającego polskie i włoskie ofiary terroru II wojny światowej, spalone żywcem w Brennej w 1945 roku; wydaniu szeregu publikacji oraz organizacji imprez i konkursów regionalnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Począwszy od roku 1984, daje o sobie znać jako działaczka samorządowa, zasiadając przez kilka kadencji we władzach gminnych, w charakterze radnej Gminnej Radzie Narodowej (1984-1990), a następnie radnej Rady Gminy Brenna (1990-1998; oraz 2006-2010). W tym czasie przyjmuje na siebie i zgadza się piastować szereg ważnych funkcji, jak: Wiceprzewodniczącej Rady Gminy (1990-1994); członka Zarządu Gminy oraz przewodniczącej Komisji Budżetowej (1990-1998); Przewodniczącej Komisji Budżetowo-Gospodarczo-Finansowo-Rolnej oraz Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej (2006-2010).

Będąc na emeryturze, angażuje się w działalność szeregu innych organizacji, jak na przykład zespołu charytatywnego przy Parafii w Brennej Centrum (od 2007 r.), wspierającego osoby potrzebujące z terenu parafii, jak również np.: dzieci z parafii katolickiej w Czerniowcach na Ukrainie.

Krystyna Żyłka działa ponadto w Kole nr 7 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (od 2008 r.); a następnie Klubie Seniora „Marzenie” (od 2010 roku; w tym od 2012 roku jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Klubu). Przez wiele lat pracuje jako członek Rady Nadzorczej w Spółdzielni Brenna (a od 2012 r. pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej), a także przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Brennej i Górek „Jodła” w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” (od 2007 roku; w tym od 2011 roku pełniąc funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej), angażując się chociażby w prace jury regionalnych konkursów (np. na ciasteczko cieszyńskie).

Poprzez pracę na niwie zawodowej, społecznej i charytatywnej Krystyna Żyłka oddała Brennej całe życie, realnie przyczyniając się do sukcesów wielu oddolnych inicjatyw podejmowanych przez jej mieszkańców. Co ważne, miłość do ziemi ojczystej i chęć pracy na jej rzecz przekazała również młodszym pokoleniom (jej syn Krystian piastuje urząd radnego w Radzie Gminy Brenna, a wnuczka Michalina, jest jedną z utytułowanych solistek zespołu „Mała Brenna”).

Długoletnie i ofiarne zaangażowanie laureatki w przedstawione inicjatywy, sprawiło, iż Rada Gminy Brenna uhonorowała Krystynę Żyłkę nagrodą Srebrnej Cieszynianki.

Fot 1-6: Bartłomiej Kukucz