Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Wzory wniosków

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w biurze nr 16 Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77.

Zaświadczenie o prawie do głosowania można odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 24 maja 2019 r. (w godz. pracy Urzędu).

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania należy przygotować:
- dowód osobisty lub paszport;
- wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Opłaty
Zaświadczenie o prawie do głosowania jest bezpłatne.
Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia
Zaświadczenie o prawie do głosowania wydawane jest natychmiast po złożeniu wniosku.

Załączniki: