Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej

10 Jun 2020   10:35

 

W dniu 04.06.2020 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej przy ulicy Góreckiej 224 – zadanie nr 2 Wiata wraz z dojściem oraz zadanie nr 3 Transgraniczny ogród zielin”.

Inwestycja polegała na budowie zwartego zespołu obiektów małej architektury na obszarze zielonym zlokalizowanym na południowy - wschód od budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej przy ulicy Góreckiej 224. Wykonano wiatę o konstrukcji drewnianej wraz z dojściami o nawierzchni żwirowej oraz transgraniczny ogród zielin na potrzeby realizacji zajęć na wolnym powietrzu.    

Roboty wykonywało w okresie od 20.03.2020 r. do 29.05.2020 r. konsorcjum firm:

Lider konsorcjum – Radosław Greń, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE RADOSŁAW GREŃ, ul. Huta 8, 43-438 Brenna,

Partner Konsorcjum – Huber Greń, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hubert Greń Usługi, ul. Huta 8, 43-438 Brenna,

Partner Konsorcjum – Aleksandra Roman, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Techfem Aleksandra Roman, ul. Graniczna 2, Górki Małe, 43-436 Górki Wielkie.

Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- wykonanie wiaty o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 32m2,

- wykonanie nawierzchni żwirowej przy wiacie, o powierzchni 80m2 wraz z wykonaniem obrzeży betonowych o łącznej długości 70mb,

- dostawę 6 stołów i 6 ławek z drewna rdzeniowego,

- dostarczenie i montaż 11 ławek parkowych,

- dostawę i montaż 3 śmietników parkowych,

- dostawę i montaż pergoli drewnianej,

- dostarczenie i montaż 5 skrzyni warzywnych,

- dostarczenie i montaż 9 stolików ogrodniczo-warsztatowych,

- dostarczenie 50 szt. tabliczek z nazwami roślin,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 14m2 wraz z wykonaniem obrzeży betonowych o łącznej długości 83mb,

- wykonanie nawierzchni żwirowej w ogrodzie zielin, o powierzchni 117m2 wraz z wykonaniem obrzeży betonowych o łącznej długości 190mb,

- przygotowanie podłoża, dostawa i rozścielenie ziemi roślinnej oraz wykonanie trawników siewem przy uprawie ręcznej,

- wykonanie nasadzeń drzew oraz roślin do skrzyń warzywnych i w miejscach wytyczonych w projekcie w ilościach określonych w przedmiarach,

- dostawę i montaż tablic (informacyjnej i regulaminowej),

Wartość robót wyniosła:

Brutto:  140.721,27 zł

Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu „Za woniom drzewa”  dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.