Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Zagospodarwowanie Parku Turystyki w Brennej Centrum

15 Mar 2016   09:45

Zrealizowano dwa zadania związane z zagospodarowaniem Parku Turystyki w Brennej Centrum, w ramach których wykonano:
Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja amfiteatru w Brennej Centrum.
1 - Budynek amfiteatru wykonany w tradycyjnej technologii wykonania, z zapleczem socjalno-magazynowym, sala medialną, pomieszczeniami techniczno-magazynowymi, sanitariatami ogólnodostępnym w tym dla osób niepełnosprawnych oraz sceną.
Powierzchnia zabudowy – 293,00m2 w tym scena 132,73m2
Powierzchnia całkowita – 617,10 m2 w tym cena 244,84m2
Powierzchnia użytkowa – 520,77 m2 w tym scena 226,90m2
Kubatura – 3180,00m3 w tym scena 1850,00m3
Ilość kondygnacji nadziemnych – 2
Zadaszenie sceny amfiteatru w formie stożka ściętego. Górna podstawa stożka w kształcie koła. Obrys dolnej podstawy to krzywa, która powstała z przenikania walca eliptycznego
( duża oś 25,0 m, mała oś 15,0m ) z walcem kołowym o średnicy 50,65 m. Obrys górnej oraz dolnej podstawy ustalony za pomocą rur stalowych.
Membrana, pełniąca funkcję zadaszenia rozpięta pomiędzy rurą górną i dolną.
Stożek pełniący funkcję zadaszenia od strony budynku oparty na jego ścianach, zaś od strony widowni podwieszony do dźwigarów łukowych. Trójnóg złożony z kratowych dźwigarów łukowych obejmuje zadaszenie. Dźwigary łukowe połączone w osi pionowej stożka, bezpośrednio nad świetlikiem. Oś pionowa stożka wychylona o 10% w kierunku budynku zaplecza – zadaszenie otwiera się na widownię. Woda z zadaszenia zbierana w dwóch najniższych punktach ( po bokach ) za pomocą łańcuchów sprowadzona do kratek ściekowych.
2 - Sieć wodociągowa zasilająca obiekty w Parku Turystyki w Brennej Centrum dł. 295 mb
Charakterystyczne parametry zadaszenia:

 1. powierzchnia zadaszenia w rzucie: – zadaszenie w formie stożka A = 276,0 m2 – połączenie stożka z budynkami zaplecza A = 45,0 m2
 2. powierzchnia membrany: – zadaszenie w formie stożka A = 330,0 m2 – połączenie stożka z budynkami zaplecza A = 55,0 m2
 3. Powierzchnia świetlika ( membrana ) A = 19,0 m2
 4. Wysokość konstrukcji nośnej od poziomu terenu h = 15,0 m

Zadanie 2. Zagospodarowanie Centrum Brennej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 1. Punkty gastronomiczne wraz z zadaszeniem – 5 szt oraz punkt obsługi lodowiska i mini golfa – 1 szt – wykonane w technologii ściany warstwowej drewnianej z wykończeniem zewnętrznym jako bale drewniane, posadowione na fundamentach betonowych. Wyposażone w instalację wod.-kan., elektryczną i wc., dostępne dla osób niepełnosprawnych, nie posiadające barier architektonicznych.
  Zaplecze do min golfa i lodowiska: – powierzchnia zabudowy – 34,00 m2 – powierzchnia użytkowa – 17,45 m2 – kubatura – 58,74 m3
  Punkty gastronomiczne – 5 szt: – powierzchnia zabudowy – 180,00 m2 – powierzchnia użytkowa – 87,25 m2 – kubatura – 293,70 m3
 2. Boisko do piłki plażowej o wymiarach zewnętrznych 20m x 12 m ( wymiar boiska 16m x 8 m ).
 3. Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki z nawierzchni syntetycznej o wymiarach 32 m x 19 m.
 4. Lodowisko o pow. 600m2 ( 20 × 30 m ) wraz z wyposażeniem i urządzeniem do pielęgnacji lodu oraz pojazdem typu ciągnik ( w sezonie jesienno zimowym ) i pole do mini golfa wraz z wyposażeniem – 18 pół do gry ( w sezonie wiosenno letnim ).
 5. Plac zabaw wyposażony w przyrządy zabawowe ( 1 zestaw zabawowy, 2 huśtawki, 3 bujaki, 1 piaskownica ), nawierzchnia bezpiecznego upadku w strefach upadku.
 6. Mała scena dla dzieci o średnicy 9 m oświetlona wokół kręgu ( 6 opraw oświetleniowych )
 7. Rozbudowa istniejącego oświetlenia o 15 latarni
 8. Oświetlenie boiska i lodowiska – 3 słupy stalowe ocynkowane 9m o budowie wzmocnionej z wysięgnikami. Oprawy oświetleniowe o mocy 1000W/230V- 6 szt
 9. Nawierzchnie z kostki brukowej – 4292m2
 10. Kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 200mm – 26 mb, Ø 160 – 67 mb
 11. Pielęgnacja terenów zielonych – 3500 m2
 12. Stragany dla artystów i rękodzieła – 20 szt
 13. Ławki parkowe trwale zamocowane do podłoża – szt 20
 14. Kosze na śmieci trwale zamocowane do podłoża – 10 szt
 15. Stojaki na rowery – 10 szt
 16. Zieleń ( pow. terenów zielonych – ok.3.500 m2
 17. Nasadzenia drzew i krzewów – 120 szt
 18. Nasadzenia kwiatowe – 250 szt
 19. Donice murowane kamienne na drzewa i krzewy – 8 szt
 20. Parking o nawierzchni asfaltobetonowej o pow. 3 969,06 m2 wraz z oświetleniem (3 słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane 7 m z wysięgnikiem podwójnym i 6 szt opraw oświetleniowych, kanalizacją deszczową – wpusty uliczne z osadnikiem, separator tłuszczu, odprowadzenie wód opadowych rurami PCV Ø 250 – 25 mb i Ø 200 -80 mb do istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Wyzwolenia. – 49 miejsc dla samochodów osobowych – 3 miejsca dla niepełnosprawnych – 8 miejsc dla autobusów
 21. Mur oporowy przy lodowisku z elementów betonowych
 22. Balustrady zewnętrzne
 23. Nawierzchnie z grysu kamiennego – 500m2
 24. Mur koło widowni – siedzisko z kamienia breńskiego w ilości – 93 mb
 25. Przebudowa przyłącza energetycznego głównego dla całego Parku Turystyki

Zadanie w okresie od 17.09.2010 r. do 31.08.2011 r. wykonało Przedsiębiorstwo ”FABER” z Górek Wielkich, przy czym zadaszenie sceny amfiteatru w ramach podwykonawstwa, wykonała firma MOSTMARPAL z Zarzecza.
Roboty wykonano za kwotę brutto 6.851.532,49 zł.
Roboty realizowano w ramach projektu kluczowego, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.