Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP Górki Wielkie w Gminie Brenna

Gmina Brenna uzyskała dofinansowanie do projektu: „Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP Górki Wielkie w Gminie Brenna” ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, działanie: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Celem projektu jest: poprawa wyposażenia OSP Górki Wielkie poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem.

Planowane efekty: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brenna i powiatu cieszyńskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i pożarowej.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 819.180,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 150.000,00 zł.

Ponadto, dla przedmiotowego projektu, pozyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości: 150.000, zł oraz w ramach dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: 150.000,00 zł.

 

Logo z informacją o dofinansowaniu z Wojewódzkiego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach