Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

11 Jan 2017   14:48

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) o możliwości zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 roku.

Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na załączonych do ogłoszenia formularzach.
Wypełniony formularz należy złożyć w biurze podawczym w urzędzie gminy w Brennej do dnia 18 stycznia 2017 r.  
Szczegóły w załączniu.

Załączniki: