Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Zaproszenie do zgłaszania propozycji do Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

25 Sep 2023   09:59

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2024, zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do współtworzenia projektu Programu współpracy na 2024 rok.

Założeniem w pracach nad przyszłorocznym Programem jest oparcie się na Programie współpracy obowiązującym w roku 2023. Program na rok 2023 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brenna oraz na stronie internetowej www.brenna.org.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”. Wszelkie uwagi  można zgłaszać poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Programu. W tym celu proszę o skorzystanie z załączonej ankiety. Ankiety prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl. Wersję papierową można złożyć osobiście w Biurze podawczym Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77 lub odesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. Na kopercie lub w tytule należy wpisać „Program współpracy 2024".

Prosimy o zgłaszanie propozycji zadań publicznych do dnia 9 października 2023 r.

Załączniki: