Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Zdalna Szkoła

W dniu 10 kwietnia 2020 r.  Gmina Brenna podpisała umowę o powierzenie grantu nr 126/2020  dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Okres realizacji projektu grantowego: od 10 kwietnia 2020 r. do 10 październik 2020 r.

Całkowita wartość projektu grantowego to: 57.829,68 i jest on w  100% dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest: zwiększenie dostępu do zdalnego nauczania poprzez doposażenie w laptopy uczniów oraz nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Brenna.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.  Zamknięcie placówek oświatowych, z uwagi na  stan epidemii, spowodowany zakażeniami koronawirusem,  na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Przeprowadzona diagnoza wykazała, że są uczniowie oraz nauczyciele, którzy nie posiadają sprzętu, na którym mogą być realizowane zdalne lekcje. Dlatego też w ramach projektu grantowego zakupiono 24 laptopy, które zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem zostaną rozdysponowane w następującej ilości:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej otrzyma 6 laptopów,

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej otrzyma 8 laptopów,

  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich otrzyma 10 laptopów.

Zakupione przez gminę laptopy będą bezpłatnie użyczone uczniom i nauczycielom na czas zdalnego kształcenia.

 

Załączniki: