Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Zdalna Szkoła +

W dniu 02 czerwca 2020 r.  Gmina Brenna podpisała umowę o powierzenie grantu dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Okres realizacji projektu grantowego: od 02 czerwca 2020 r. do 01 grudnia 2020 r.

Całkowita wartość projektu grantowego to: 74.036,36 i jest on w 100% dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest: zwiększenie dostępu do zdalnego nauczania poprzez doposażenie w laptopy uczniów, w szczególności z rodzin wielodzietnych (3+), uczęszczających do szkól na terenie Gminy Brenna.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.  Zamknięcie placówek oświatowych, z uwagi na  stan epidemii, spowodowany zakażeniami koronawirusem,  na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Przeprowadzona diagnoza wykazała, że są  jeszcze uczniowie ( z rodzin wielodzietnych (3+)), którzy nie posiadają sprzętu, na którym mogą być realizowane zdalne lekcje. Dlatego też w ramach projektu grantowego (II edycja) zakupiono kolejne 32 laptopy, które zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem zostaną rozdysponowane w następującej ilości

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej otrzyma 12 laptopów,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej otrzyma 8 laptopów,
  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich otrzyma 12 laptopów.

Zakupione przez gminę laptopy będą bezpłatnie użyczone uczniom z rodzin wielodzietnych (3+)  na czas zdalnego kształcenia.

Załączniki: