Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Zespół Interdyscyplinarny

Zasadniczymi celami Zespołu są:

 1. Budowanie lokalnego systemu opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami Ustawy.
 2. Zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania Zespołu realizowane są przede wszystkim przez:

 1. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększanie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, ochronie ofiar przemocy.
 2. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami i instytucjami przy opracowaniu i wdrażaniu procedur, standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 3. Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałanie przemocy- do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie gminy.
 4. Monitoring, ewaluację procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół.
 5. Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
 6. Realizację działań promocyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy w rodzinie.
 7. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kompani profilaktycznych.
 8. Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowania działań.
 9. Pomoc osobom, rodzinom, grupom oraz środowiskom dysfunkcyjnym.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej,
 2. Komisariatu Policji w Skoczowie,
 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 4. Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Cieszynie,
 5. Szkół terenu Gminy Brenna,
 6. Ochrony zdrowia,
 7. Organizacji pozarządowych,

Zarządzenie nr 209/2023 Wójta Gminy Brenna w sprawie powołania członków zespołu