Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Zielona Pracownia pod Buczem

Zielone logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Gmina Brenna uzyskała dofinansowanie na realizację projektu: „Zielona Pracownia w SP w Górkach Wielkich – Zielona Pracownia pod Buczem” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kwota dofinansowania wyniosła 29.955,43 zł.

Celem projektu jest polepszenie warunków nauczania, zainteresowanie uczniów omawianymi tematami, zaangażowanie się dzieci w prowadzone lekcje i zajęcia pozalekcyjne o tematyce przyrodniczej/ biologicznej/ ekologicznej/ geograficznej/ geologicznej/ chemiczno-fizycznej oraz aktywne uczestnictwo w nich, wzrost świadomości ekologicznej oraz zainteresowanie uczniów działaniami ekologicznymi, stworzenie warunków sprzyjających wyciszeniu i skupieniu się, urozmaicenie lekcji programami edukacyjnymi oraz prezentacjami multimedialnymi.

W ramach projektu została zmodernizowana klasopracownia do nauk przyrodniczych. Z dofinansowania zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, projektor multimedialny, a także meble.

W Zielonej Pracownia pod Buczem oprócz zajęć wynikających z podstawy programowej odbywają się również zajęcia pozalekcyjne:

  • „Różnorodność fauny i flory naszego regionu oraz formy jej ochrony ze szczególnym uwzględnianiem Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Góry Bucze”;
  • „Natura inspiruje czyli aspekty przyrodnicze ukryte w lekcjach chemii”.

Informacje odnośnie projektu i zajęć prowadzonych w klasopracowni można uzyskać w:

Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki
ul. Szkolna 1
43-436 Górki Wielkie, woj. śląskie
tel.  033-853 92 78