Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Konsultacje Programu współpracy na 2022 r.

27 Oct 2021   14:53

Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie w dniach od 27 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów oraz form współpracy finansowej i pozafinansowej w zakresie realizacji zadań publicznych w 2022 roku.

Przedmiotem konsultacji jest uzgodnienie założeń zawartych w projekcie Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Projekt uchwały umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej.

Uwagi dotyczące projektu uchwały należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2021 r. w formie pisemnej drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), pocztą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Brennej.

Załączniki: