Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Konsultacje społeczne

19 Nov 2020   08:56

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brenna

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od od 19.11.2020 r. do 27.11.2020 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji w sprawie  przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brenna - projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 154/2020 Wójta Gminy Brenna z dnia 18.11.2020 r.
Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalania zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna.
W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej poczta@brenna.org.pl oraz w biurze podawczym Urzędu Gminy Brenna w nieprzekraczającym terminie do dnia 27.11.2020 r. - decyduje data wpływu. W tytule e-maila przekazującego uwagi prosimy wpisać "Konsultacje społeczne".
Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

Załączniki:

Załączniki: